The Friday Seasonality in USO (oil)

Last Updated on July 7, 2022

One famous seasonality in the oil market is the tendency for the oil price to rise on Fridays. Let’s the Friday seasonality in the oil price. We buy the day before – Thursday.

It seems like just buying on any Thursday’s close is not such a good idea. It works better if Thursday is a down day.

I get the following result if buying on the close of a Thursday if USO falls at least 0.75 times the 25 day average of the H-L (high minus low) and exit on Friday’s close:

P/L in % #fills #wins Avg.
56.96 98 60 0.58

Data is from inception in April 2006 until the present.

Here is the equity chart:

All other days seem to be more of a random pattern.

Similar Posts

  • […] I dag har han sett på oljeprisen, og testet teorien om at man kan kjøpe på torsdager og selge fredager. Det eneste mønsteret han fant var da oljeprisen var ned på en torsdag, og da var det mer enn 50% sannsynlig for at prisen var opp på en fredag. Av 98 observasjoner, var det 60 av handlene som gav profitt. Dvs. 56% av gangene hadde man tjent penger på den strategien. Av torsdagene der oljeprisen ikke var ned, var observasjonene mer tilfeldig. […]